zTag là một nền tảng thương mại điện tử về quyền sở hữu trí tuệ, là cấu nối giữa thế giới thực và thế giới số (Metaverse)

Bảo vệ quyền tác giả và người sở hữu trí tuệ bằng các sử dụng công nghệ Blockchain nhằm tăng cường độ gắn bó với người dùng, mở rộng phạm vi người hâm mộ và giúp tác giả sáng tạo thêm nhiều giá trị hơn.

zTag sử dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc để xác thực trao quyền giúp mỗi người đều có quyền sở hữu sản phẩm nghệ thuật có bản quyền.

Về chúng tôi

Với vai trò là cầu nối giữa thế giới số (Metaverse) và thế giới thực, zTag mong muốn mang lại quyền và lợi ích cho các tác giả sáng tạo. Đồng thời, kiến tạo một nền giao dịch mở để giao lưu và trao đổi quyền sở hữu trí tuệ trở thành nhà cung ứng đầu tiên truyền tải đến thế hệ Gen Z một xu hướng mới về giá trị của thời gian.