Giới thiệu về zTag

zTag là một nền tảng thương mại điện tử về quyền sở hữu trí tuệ, trực thuộc Công ty TNHH zTag Việt Nam.

zTag là nền tảng phù hợp với tất cả mọi người, đặc biệt là thế hệ Z chú trọng bản quyền sở hữu trí tuệ và có đam mê sưu tầm và phát triển văn hóa nghệ thuật Việt Nam. zTag thông qua kỹ thuật truy xuất nguồn gốc cung cấp biện pháp bảo vệ tác phẩm, bản quyền của tác giả và người sở hữu trí tuệ, quảng bá xu hướng và văn hóa truyền thống Việt nam dưới dạng tác phẩm nghệ thuật. zTag là cầu nối giữa thế giới số (Metaverse) và thế giới thực.

Tên tiếng Việt : zTag

Tên tiếng Anh: zTag

Trực thuộc công ty : Công ty TNHH zTag Việt Nam

Câu chuyện về thương hiệu

zTag ra đời với mục đích hướng đến quyền bảo vệ bản quyền tác giả bằng cách sử dụng công nghệ Blockchain để xác thực và mã hóa. Những tác phẩm này sẽ không bị giả mạo, không bị thay thế nhằm để bảo vệ quyền lợi của tác giả và người sưu tập.

Nghiệp vụ kinh doanh chính

Xác nhận quyền sở hữu: Sử dụng công nghệ tiên tiến để xác nhận trao quyền sở hữu.

Truy xuất nguồn gốc: Kỹ thuật truy xuất nguồn gốc là bảo đảm tính toàn vẹn và độc quyền của tác phẩm.

Lợi ích bản quyền: Sử dụng công nghệ Blockchain để xác thực, mang lại tính công bằng và minh bạch về quyền sở hữu tác phẩm.

Hiện thực hóa tác phẩm nghệ thuật: Chủ sở hữu có thể ủy quyền các nhà xưởng gia công, sản xuất sản phẩm độc quyền từ tác phẩm nghệ thuật.

Văn hóa thương hiệu

Sứ mệnh: Sáng tạo nghệ thuật nhằm quảng bá văn hóa Việt Nam

Tầm nhìn : Bảo vệ quyền và lợi của tác giả và người sở hữu trí tuệ

Giá trị quan : Hòa bình yêu nước, đoàn kết phát triển

Hướng phát triển

Cộng đồng trao đổi sưu tầm

Trung tâm ươm mầm nghệ thuật

Không gian siêu thực vũ trụ số

Hội quỹ bộ sưu tập nghệ thuật