Về chúng tôi

ĐỀ CAO BẢO HỘ NGHỆ THUẬT, TRAO QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Chứng thực quyền sở hữu trí tuệ

Tức thời xác minh tài sản sở hữu trí tuệ, để trao quyền sở hữu tác phẩm

Truy xuất nguồn gốc nguyên tác

Dùng kỹ thuật truy xuất nguồn gốc sản phẩm để đảm bảo tính độc nhất, tính toàn vẹn và tính độc quyền của tác phẩm nghệ thuật

Lợi ích bản quyền

Tác phẩm sẽ được bảo vệ tối ưu tránh việc sao chép và đánh cắp bằng công nghệ chuỗi khối. zTag luôn hướng đến việc bảo vệ tác giả và mang lại những lợi ích xứng đáng nhất cho người sáng tạo

Hiện thực hóa tác phẩm nghệ thuật

Chủ sở hữu có thể ủy quyền các nhà xưởng gia công, sản xuất sản phẩm độc quyền từ bản thiết kế tác phẩm nghệ thuật